Scheen 126 8501 HK Joure
06 43044153
info@terrareconnection.nl

Reconnective Healing en Axiatonale Lijnen

Reconnective Healing

Reconnective Healing en Axiatonale Lijnen

Axiatonale lijnen en Reconnection

Een van de eerste boeken waarin gesproken wordt over de Axiatonale Lijnen is `The Book of Knowledge – The Keys of Enoch’ door J.J. Hurtak (1973). Ook in andere boeken wordt gerefereerd aan het lijnenpatroon van de Aarde, het systeem van netwerklijnen van het zonnestelsel en de Melkweg. Over de Aarde lopen netwerklijnen, in het universum bevinden zich netwerklijnen en in ons lichaam. En er is een manier om ons netwerklijnensysteem opnieuw en sterker met het gehele universum te verbinden, onszelf naar een hoger plan te brengen – een ongekend nieuw niveau van genezen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal; onze ontwikkeling moeten we zien als een doorlopend proces waarin we steeds een stap verder komen.

Netwerken van het Universum

In hoofdstuk 3.17. – blz. 523 – van de Sleutels van Enoch staat: In ieder menselijk lichaam bevindt zich een patroon van unieke trillingsniveaus, en ons lichaam is door middel van de zogenaamde meridiaan-axiatonale lijnen in staat zichzelf te herstellen en te vernieuwen. Deze axiatonale lijnen zijn onbegrensd, dat wil zeggen, ze houden niet op bij onze huid maar ze hebben een open einde, ze reiken tot ver buiten ons lichaam, waardoor ze ons sterker kunnen verbinden met het grotere geheel.

Als de mens de verbinding tussen zijn eigen levensruimte en de axiatonale patronen opnieuw weet te vinden, dan zal de mens worden opgetild naar een compleet nieuw niveau: een superwetenschap, ook wel bekend als geneeskundige astronomie. Geneeskundige astronomie verwijst naar genezing op elk denkbaar niveau: geestelijk, lichamelijk, spiritueel, en kan tevens bijdragen aan de juiste vorming van onze botten en spieren en ons een stap dichter bij een bewuste interactie met het universum brengen.

De axiatonale lijnen zijn de netwerklijnen van het universum die deel uitmaken van een groter dimensionaal systeem waarin kleuren en geluid, licht en informatie samenkomen. Als we daarmee opnieuw verbonden zijn, heeft ons Hogere Zelf weer toegang tot de basisenergie en de informatie die noodzakelijk zijn voor alle vernieuwende functies van ons lichaam, zowel ons fysieke lichaam als ons evoluerende lichaam. Bovendien werkt het door op elk niveau: cellen, DNA, hersenen, emoties enz. Als de verbinding permanent is hersteld, kunnen we door middel van de axiatonale lijnen genetische informatie uitwisselen, waardoor de energetische informatie in ons lichaam georganiseerd kan worden en onze spieren, botten en organen zich kunnen herstellen.

Dit licht en deze informatie werken door in onze cellen en kunnen onze ontwikkeling versnellen. Vaak wordt de vraag gesteld: waarmee maken we opnieuw verbinding? We maken opnieuw verbinding met ons Zelf en het universum en al zijn mogelijkheden. Maar hoe weten we wanneer het proces klaar is? Dat weten we niet. Het is namelijk een doorlopend proces. Het is een doorlopende ervaring.


Door de axiatonale lijnen op het lichaam aan te brengen, manifesteren de frequenties zich en wordt er een enorme hoeveel licht en informatie uitgewisseld. Dit zijn de Sleutels die een opening creëren. Door samenwerking van de frequenties en de ervaring van het lichaam, komt er nog meer licht en informatie vrij. Er staat: als de mens de verbinding tussen zijn lichaam en deze oneindige verbindingen tot stand kan brengen, heeft hij toegang tot een geheel nieuw niveau van genezen.

Toekomstbeeld – Oneindige mogelijkheden

In 2002 hield Prof. J.J. Hurtak Phd. Phd. op The Total Health Conference in Canada een lezing over een toekomstbeeld – een verpletterend toekomstbeeld van wat de mensheid te wachten staat, welke mogelijkheden zich openen als we daadwerkelijk bewust toegang krijgen tot het volle vermogen van onze hersenen – het volledige informatiepotentieel in onze cellen, ons DNA en hoe we bewuster contact kunnen krijgen met het universum. En wat voor wonderbaarlijke dingen er dan allemaal in ons leven kunnen gebeuren.

In hoofdstuk 3.1.4. — blz. 486 – staat: `Door projectie van licht en informatie, die afkomstig is uit de registratiecel / (recorder cell), kunnen individuen herverbonden / (Reconnected) worden met hun volmaakte blauwdruk (hun Adam Kadmon)’.
Sommige personen krijgen een extra hoge frequentieresonantie en hogere frequentietrilling en door middel van deze trillingen kunnen zij zich bewust worden van een paranormale begaafdheid, waarmee ze anderen kunnen genezen en waarmee ze zichzelf kunnen genezen. En dan zijn we in staat tot wonderbaarlijke veranderingen. We kunnen invloed uitoefenen op de manier waarop onze cellen werken, we kunnen veranderingen teweegbrengen, en dat allemaal buiten de begrenzing van tijd en ruimte. Door middel van deze trillingen kunnen we boven de dimensies uitstijgen.

Keys of Enoch - Reconnection
Sleutels van Enoch

Keys of Enoch® – Book of Knowledge (1973) J.J. Hurtak.

De Keys zijn, gezamenlijk, een codeboek dat uitlegt hoe het Goddelijke wordt uitgebreid en gemanifesteerd door hogere denkvormen die zich in alle rijken van het leven ontvouwen. Ze zijn een blauwdruk voor een nieuwe richting in de evolutie van de mensheid naar een hogere bewustzijnsstaat.

Meridianen

Het menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen. Het is het netwerk dat ons gehele lichaam voorziet van energie. Wanneer er een disbalans ontstaat, heeft dit als eerste in het meridiaanstelsel gevolgen en dit werkt uiteindelijk door in ons mentaal, emotioneel en geestelijk welbevinden.
Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk enerzijds verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn, de leylijnen. Anderzijds stonden wij ook met dit soort energielijnen om onze aarde heen in contact. Dit elektromagnetische netwerk om onze aarde heen staat in verbinding met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Door de tijden heen zijn de verbindingen van onze meridianen met dit grotere netwerk verloren gegaan.

Reconnection

Tijdens de Reconnection® worden deze lijnen weer bewust verbonden met de meridiaanlijnen van je lichaam, de leylijnen van de aarde en het raster van energielijnen die door het universum heen lopen tot in het hart van de Bron. Hierdoor is je lichamelijke elektromagnetische netwerk weer aangesloten op het grotere geheel van het universum en daarmee weer verbonden met de evolutie van het universum.
Door de axiatonale lijnen op het lichaam aan te brengen, manifesteren de frequenties zich en wordt er een enorme hoeveel licht en informatie uitgewisseld.

Axiatonale lijnen en Reconnection

Vanuit het hart van het universum kunnen alle stralen vanuit de Bron via de axiatonale lijnen je meridianen binnen stromen. De Reconnection verbindt je fysieke DNA weer met alle 13 oorspronkelijke DNA-RNA strengen.
De Reconnection verbindt ons opnieuw met onszelf, de aarde en het universum, zodat we deze unieke trillingsniveaus en frequenties weer kunnen gebruiken voor onze evolutie!
De Reconnection beslaat twee sessies op twee achtereenvolgende dagen. Tijdens de sessies worden de patronen rond het lichaam weer in overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke blauwdruk van ons systeem en de ons omringende trillingsniveaus, een spirituele update dus.
Hierdoor ervaren veel mensen een diepe verbondenheid, een versterking van de intuïtie, die het zelfvertrouwen vergroot, een gevoel van thuiskomen, een versneld ontwikkelingsproces, het vinden van de levensbestemming en healing op diverse gebieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.