DNA activatie Reconnective Healing

Wetenschap en Reconnective Healing®

Waar spiritualiteit & wetenschap samenkomen

Wetenschappelijk onderzoek, wereldwijd, heeft aangetoond dat Reconnective Healing® zich duidelijk onderscheidt van andere vormen van energiegenezing.

Dit doen ze door onder andere te observeren wat er gebeurt met de EEGs en ECGs van de practitioner en de cliënten.

William Tiller en Reconnective Healing

Prof. William Tiller

Professor William Tiller heeft een apparaat ontwikkeld waarmee hij de energetische inhoud van een ruimte kan meten en vergelijken met de gebruikelijke waarden. Eric Pearl heeft hem gevraagd zijn apparatuur toe te passen op de ruimte waar Reconnective Healing® seminars gehouden worden.

In eerste instantie vond hij dit niet zo´n zinvol idee maar aangezien het seminar slechts op 1,5 uur rijden vanaf zijn laboratorium werd georganiseerd, heeft hij deze opdracht geaccepteerd.

Entropisch effect van Reconnective Healing®

Pr. William Tiller en zijn team installeerden de nodige apparatuur voor aanvang van de seminars. Opmerkelijk was dat de waarden gedurende het seminar opliepen tot een enorme (thermodynamisch) energetische hoeveelheid.

Het verschil tussen de gemeten waarden waarmee het seminar gestart is en waarop dit zijn hoogste punt heeft bereikt zou metaforisch gezien vergeleken kunnen worden met een temperatuurstijging van meer dan 300 graden Celsius. Daadwerkelijk was er een temperatuurstijging 5 tot 10 graden Celsius gedurende het seminar.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat dit niet zozeer een energetisch effect is maar een zogenoemd entropisch-effect. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid informatie in de ruimte is gecreëerd en uitgezet. Wanneer informatie wordt gecreëerd, neemt de entropie toe. Dit feit wordt wetenschappelijk erkend sinds het jaar 1950.

Dat betekent, volgens Professor William Tiller, dat de infrastructuur van de ruimte, de natuur en ook in de personen aan het herstructureren zijn.

Sinds 1920 weten we dat door de processen in de natuur de entropie aan het toenemen en de informatie aan het afnemen is. Dat zou voor de toekomst betekenen dat het universum koud wordt en alles sterft. We weten nu echter dat dit toekomstbeeld niet meer klopt omdat, wanneer we infrastructuur creëren, de hoeveel informatie toeneemt en de entropie afneemt.

Dat betekent dat wij, mensen, door dit proces de informatie en het potentieel van het universum aan het herstructureren zijn. Professor William Tiller denkt dat dit een reden is waarom mensen op deze planeet aanwezig zijn.

Wat tijdens het seminar opviel was, dat de gemeten waarden opliepen wanneer de deelnemers de aandacht richtten op wat er op het podium verteld werd. Wanneer de deelnemers met elkaar spraken en rondliepen namen deze waarden af. De temperatuur schommelde niet tot nauwelijks om nog maar eens aan te geven dat dit een entropisch proces is.

Er was duidelijk te zien dat er verandering plaatsvond die te meten was. Om toeval uit te sluiten zijn er tijdens 5 seminars over de hele wereld tests uitgevoerd door Professor William Tiller en zijn team (waarvan de laatste in november van 2009 in Amsterdam). Hieruit mag geconcludeerd worden dat er iets gaande is. Iets dat effectief is. Iets dat diepgaand is.

Entropie en frequentie reconnective healing

Genezing van de toekomst

“Het kan iedereen genezen en iedereen kan de genezer zijn. Iedereen heeft deze mogelijkheid. Omdat het simpelweg aanwezig, te bereiken en te gebruiken is. De één zal er wat meer tijd voor nodig hebben dan de ander. In feite is het net als met sport of het maken van muziek, Iedereen heeft de mogelijkheid maar bij de één vergt het meer geduld en inspanning dan bij de ander”.

Prof. William Tiller

Artikelen over zijn energiegenezingswerk, met inbegrip van afstandsgenezing zijn te vinden op www.tillerfoundation.org.

Zijn werk met Reconnective Healing® wordt behandeld in zijn meest recent verschenen boek, Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution.

Reconnection onderzoek Gary Schwartz

Prof. Gary Schwartz

  • Gary Schwartz, PhD (schrijver van The Living Energy Universe),
  • Professor, afgestudeerd in psychologie, chirurgie, medicijnen, neurologie, en psychiatrie
  • Director, Center for Frontier Medicine in Biofield Science
  • Director, Laboratory for Advances in Consciousness and Health, University of Arizona


“Reconnective Healing is reëel, registreerbaar en meetbaar.

Maar ook iets heel opmerkelijks.”

The Human Energy Systems Laboratory, dat eerder werd geleid door Gary Schwartz, heeft vier zorgvuldig ontworpen experimenten gedaan om te bepalen of Reconnective Healing energie iets is dat aantoonbaar is door basisonderzoek in dit laboratorium.

In deze test fungeerden Eric Pearl en twee van zijn studenten als zenders, terwijl vrijwilligers optraden als ontvangers.

Uit de eerste test bleek dat de geblinddoekte proefpersonen in 83 procent van de tijd deze energie konden detecteren.

Uit de tweede test bleek dat de energie functioneert zoals een elektromagnetisch signaal, meldde Schwartz.

Uit de derde test bleek dat de hartgolf van de zender, gemeten aan de hand van het elektrocardiogram (ECG), zich op de hersengolfpatronen van de ontvanger projecteert, gemeten aan de hand van het elektro-encefalogram(EEG). In het bijzonder wanneer de zender de bedoeling heeft deze energie te verzenden.


“Het meest opvallende tijdens dit derde experiment” zegt Schwartz, “is dat de ontvanger wel of niet bewust is van de energie, de ECG hetzelfde resultaat vertoonde. Hieruit blijkt dat er een onbewuste energie waarneming is die elektromagnetisch te meten is.”

Prof. Konstantin Korotkov

Prof Konstantin Korotkov is professor in natuurkunde aan de State Technical University in St. Petersburg, Rusland. Hij heeft meer dan 70 rapporten geschreven in vooraanstaande bladen over natuurkunde en biologie en heeft 12 patenten op bio-natuurkundige uitvindingen.

Een van zijn uitvindingen is de Gas Discharge Visualization techniek (GDV) dat een doorbraak is na de zogenoemde Kirlian fotografie voor direct en het’ realtime’ bekijken van het menselijke energieveld, ook wel aura genoemd. Dankzij deze nieuwe techniek kan een camera de fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie die in en uit een individu, plant, vloeistof, poeder en levenloze objecten weergeven in een model dat op een computer wordt weergegeven.

Foto energie veld voor en na healing Reconnection

Auraveld voor en na Reconnective Healing®

Professor Konstantin Korotkov, verbonden aan de Staatsuniversiteit in Sint Petersburg, Rusland, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van The Reconnection® bij atleten. Van de energietoename bij atleten van gemiddeld 17% was Korotkov bijzonder onder de indruk.

Hij rapporteerde dat de resultaten erg, erg sterk waren en heel, heel anders dan alles wat hij daarvoor had gemeten in het werk met atleten. De atleten konden zelf ook The Reconnection® waarnemen en de effecten ervaren in hun lichaam.

Op de afbeelding is een foto te zien van voor en na Reconnective Healing®.

Een spontane genezing

Een interessant bijverschijnsel tijdens dit onderzoek was dat er een atleet aanwezig was die 4 dagen er voor zijn been had gebroken en op krukken was verschenen. Hij had veel pijn aan zijn been en kon er geen gewicht op dragen. Tijdens het seminar dat hij bijwoonde, waar Korotkov het experiment deed, had deze atleet een paar keer op een massagetafel gelegen en een Reconnective Healing® ervaren.

Aan het einde van het 2-daagse seminar kon de atleet zonder pijn met zijn been lopen. Hij heeft zijn krukken in de hoek gegooid en was hij heel benieuwd naar de reactie van zijn arts de volgende dag. De arts was verwonderd over de vooruitgang en stond met open mond over de wonderbaarlijke genezing die had plaats gevonden.

Science confirms Reconnective Healing®

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer lezen over de wetenschappelijke onderbouwing van Reconnective Healing®. Je vindt meer informatie op de officiële website van thereconnection.com. 

Verder lezen
thereconnection.com